Shamballa 1024

Shamballu nemůžete potkat ve hmotném světě, neboť je umístěna v rovině energetické a lze se k ní připojit v meditaci nebo pouze myšlenkou. Je to vlastně taková „vesmírná nemocnice“.

Chrám Shambally je umístěn nad Tibetem, nejvyšším a nejčistším místem naší krásné Země. Jejími zakladateli jsou mistři pocházející z Atlantidy. Je to Mistr Saint Germain a Mistr Sanata Kumaru spolu s dalšími Mistry, Archanděly, Elohimy a dalšími světelnými bytostmi.

Je to cesta, jak si pomoci při vzestupu do 4. a 5. dimenze společně se vzestupem Země. Díky ní se osvobozujeme od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, uvolňují se karmické zátěže, aktivují se další řetězce DNA.

Na frekvenci 3D funguje západní medicína, která může léčit pouze nemoci na tělesné úrovni.

Zasvěcenec se na Chrám Shambally připojuje pouhou myšlenkou s konkrétním přáním.

Při zasvěcování se do aury zasvěcovaného předává postupně 1024 symbolů – děje se tak ve čtyřech fázích, neboť předání všech symbolů najednou by člověk jen stěží unesl. Čtvrtý stupeň je stupněm mistrovským (mistr může dále zasvěcovat). Symboly jsou předány přímo do aury, takže není nutné si je pamatovat, vždy se automaticky spustí ty, které jsou zrovna potřeba.

Krásné na tom je to, že energii Shambally na rozdíl od Reiki nelze zneužít k „nekalým účelům“, zadání prostě buď neproběhne, nebo se obrátí proti tomu, kdo nečistou myšlenku vyslal.

S pomocí Shambally se dají léčit nemoci (lidí i zvířat), pomáhat si při vzestupu, čistit prostory od negativních energií, pomáhat sobě i jiným od trémy, chránit naše blízké, dodávat ztracenou energii, dělat si ochranu při jízdě autem, nalézat ztracené věci apod.

Kdo se rozhodne pro práci se Shamballou, rozhodl se pro svůj duchovní vzestup, pro svou cestu ke Světlu, neboť samotné její používání člověka prosvětluje a zbavuje ho všech dosavadních bloků a karmických nánosů.

Já sama používám energii Shambally ve své masérské praxi a můžu potvrdit její uzdravující účinky jak na sobě, tak na straně klientů. Její působení využívám hlavně při masážích, kdy lidem mohu pomoci s různými bloky, uvolnit mysl, harmonizovat energetické toky, ukázat život z jiné perspektivy.

Všichni se vyvíjíme, každý svou cestou a svým tempem. Všichni jsme na cestě životem. Proto zvu Vás, které zaujala Shamballa, abych Vám na této cestě mohla být průvodcem. Už teď se na Vás moc těším.